چه نوع محیط باید محل داشته باشد؟ آیا باید برای نوشیدنی یا شام ملاقات کنید؟ جایی برای کوکتل ها شناخته می شود، یا یک میخانه با یک لیست آبجو خوب؟ این ها پرسش های استانداردی هستند، اما اگر شما همجنسگرا باشید، باید توجه بیشتری را به خود جلب کرد: آیا این جایی است که شما می توانید علت را به صورت عمومی نمایش دهید؟