რა ტიპის გარემო უნდა ჰქონდეს ადგილს? უნდა შეხვდეთ სასმელებს ან სადილად? სადღაც ცნობილია თავისი კოქტეილებისთვის, ან კარგი ლუდის მქონე პაბით? ეს არის საკმაოდ სტანდარტული კითხვები, მაგრამ თუ თქვენ გეი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გათვალისწინება უნდა იყოს გათვალისწინებული: არის ეს სადღაც შეგიძლიათ საჯაროდ ჩვენება affection?